منابع مالی حمایت از تولید و اشتغال مشخص شد

به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به گزارش خانه ملت، نمایندگان شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه اول بهمن ماه شورای اسلامی و در جریان بررسی بند الف بند الف بند 1403 لایحه درآمدی لایحه بودجه 1403 اجزاء تبصره 2 این لایحه را تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه، در راستای حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی، منابع مالی این تبصره به شرح زیر تامین و تخصیص می‌یابد.

1- مبلغ 310 هزار میلیارد ریال علاوه بر مانده سنوات قبل از ردیف مربوط مندرج در جدول شماره (9) این قانون توسط خزانه داری کل کشور حداقل در قالب یک مبلغ پرداخت می شود. دوازدهمین ماهنامه که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود.

2- مابقی مبلغ مندرج در ردیف (26) جدول هزینه ها تبصره (14) قانون بودجه سال 1401 کل کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. نام وزارت امور اقتصادی و دارایی. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف به پرداخت مبالغ این جزء است وارونه و بدون ساز و کار ابلاغ و تخصیص اعتبار حداقل ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان دی ماه 1403 به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور.

3- استرداد منابع اصلی و فرعی بند «الف» تبصره (18) قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل واریز می شود. کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی.

4- منابع مکرر بند «و» تبصره (16) قانون بودجه سال 1397 کل کشور که به نام دولت به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی.

5- مانده و بازده منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب 1395 که به حساب ملی واریز می شود. سازمان پیشرفت و عدالت در خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود.

8- مبلغ یک میلیون و 250 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه مطابق اجزای (3) و (4) بند «ب» این تبصره به منابع بانکی آن اختصاص می یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *